Sosyal hizmet ve ticari devamlılık ekseninde nitelikli hizmet ve uygun fiyat dengesini sağlamak.

Temizlik, hijyen ve gıda güvenliğinin gerektirdiği tüm koşulları yerine getirmek.

Müşteri talep ve beklentilerine en üst düzeyde duyarlı bir üretim ve hizmet modeliyle iş yapmak.

Hizmet ve ürün niteliğini artırıcı yeni kaynak, imkân, fırsat ve fikirlere açık ve bunların takipçisi olarak daha yüksek memnuniyet oranına ulaşmak.